PW CONSULTING  © 2014|  

A w szególności...

ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ ZE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA SYSTEMÓW IT

W większości istniejących organizacji systemy IT wspomagające ich pracę powstawały i rozwijały się wraz nimi, stąd też w większości organizacji nie przystają one do ich obecnego kształtu, są niewydolne i nieelastyczne. A ponieważ w XXI wieku IT to serce każdej organizacji to jego niewydolność kładzie się szerokim cieniem na zdolności firmy do osiągania sukcesu, a w szczególnych przypadkach wręcz do przetrwania w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

 

PIERWSZYM KROKIEM DO WYLECZNIA JEST POZNANIE CHOROBY. POTRAFIMY ZDIAGNOZOWAĆ SŁABOŚCI I ZAPROPONOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI ZARADCZE

Wiele działów IT nie jest w stanie określić, do czego używana jest posiadana infrastruktura, w jaki sposób jest obciążona, co wpływa na obciążenie infrastruktury IT oraz gdzie są jej krytyczne punkty. Mimo, że coraz więcej działów IT decyduje się na oparcie swojego działania o model usługowy (z wykorzystaniem dobrych praktyk ITIL) to niewiele z nich jest w stanie stworzyć model odpowiadający rzeczywistym potrzebom organizacji. Wynika to z wielu różnych czynników, z których na poczesnym miejscu należy wymienić brak obiektywizmu i zbytnie przywiązanie do istniejących rozwiązań. Jednym z możliwych i przynoszących dobre rezultaty rozwiązań jest wsparcie się zewnętrznymi konsultantami w procesie definiowania usług IT i wdrażania narzędzi do zarządzania nimi. Dzieje się tak ze względu na szerszą perspektywę, z jakiej zewnętrzni konsultanci patrzą na istniejące rozwiązania, możliwość korzystania ze wzorców zaczerpniętych z innych organizacji a czasami wręcz z całkowicie odmiennych obszarów biznesu, możliwość korzystania z dowolnego wsparcia oraz, co czasami okazuje się najistotniejsze, obiektywną ocenę sensowności proponowanych działań, jaką daje wyłącznie niezależność od konsultowanej organizacji.

 

MAMY ODPOWIEDNIE DOŚWIADCZENIE MENEDŻERSKIE, ZDOBYTE NA POZIOMACH ZARZĄDÓW W ZACHODNICH FIRMACH JAK RÓWNIEŻ WIEDZĘ PRAKTYCZNĄ O NARZĘDZIACH, SOFTWARE I HARDWARE. 

W odróżnieniu od wielu firm consultingowych posiadamy w swoich szeregach nie tylko doradców zajmujących się procesami, ale również analityków biznesowych i systemowych, architektów IT, programistów, inżynierów sprzętowych a także audytorów. Wszyscy nasi konsultanci posiadają wieloletnią praktykę a ich umiejętności potwierdzają odpowiednie certyfikaty branżowe. Zapewniamy kompleksowe wsparcie procesu zmian, od audytów i analiz, przez wdrożenie po opiekę powdrożeniową i serwis. Dokonujemy wdrożeń systemów out-of-the-box jak również potrafimy zmodyfikować dostarczone rozwiązania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego Klienta.